• 08 2001 470 ; 030 322 706
 • djk.kern@siol.net

  Cenik dodatnih storitev

  djklogo5
  ZAVOD ŽUPNIJE TRNOVO - KARITAS
  DOM JANEZA KRSTNIKA
  Kolezijska ulica 1 A, 1000 Ljubljana
   

   

                                       
  C E N I K 
  storitev TRŽNE DEJAVNOSTI za zunanje uprabnike
  od 01. 06. 2015 dalje 
   
  Vrsta storitve           enota                       cena v €
                                       
  1. STORITVE KUHINJE                                    
                                       
  *zajtrk - navadni     obrok                       1,10
  *zajtrk - sladkorna dieta     obrok                       1,50
  *zajtrk - druga dieta     obrok                       1,20
                                 
  *kosilo - navadno     obrok                       5,20
  *kosilo - sladkorna dieta           obrok                       5,60
  *kosilo - druga dieta           obrok                       5,30 
                                       
  *veberja - navadna           obrok                       2,70
  *veberja - sladkorna dieta     obrok                       3,00
  *vebarja - druga dieta     obrok                       2,85
                                 
  *malica - za zaposlene             trenutna vrednost nadomestila za prehrano na delu na dan
             
  2. STORITVE PEDIKURE          
             
  *pedikura obeh nog           storitev                       25,00
  *pedikura ene noge           storitev                       12,50
  *arefleksna masaža obeh stopal - 45 minut           storitev                       24,00
  *refleksna masaža enega stopala - 20 minut           storitev                        12,00
  *odstranitev zadebeljene koze na podplatih in odstramtev otisdanca obeh nog           storitev                        6,00
  *odstranitev zadebeljene koze na podplatu in odstranitev otiscanca ene noge           storitev                       3,00
  *obdelava enega vrascenega nohta           storitev                        8,00 
  *tuširanje           storitev                        10,00 
                                       
  3. STORITVE PRALNICE                                    
                                       
  *pranje in likanje perila           kg                       1,00
                                       
  4. ODDAJA PROSTORA V NAJEM                                    
                                       
  *parkirno mesto v garaži Doma           mesec                       80,00
  *prostor fizioterapije za telovadbo           ura                       10,00
  *souparaba prostora pedikure za frizerko           10% od prometa                        
   
  Zavod župnije Trnovo - Karitas je v skladu s prvim odstavkom 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3,
  Ur list RS. št. 13/2011 do št. 86/2014) oproščen obračunavanja DDV.
   
  Cenik je sprejel Svet Zavoda župnije Trnovo - Karitas na seji, dne 27.05.2015.
                                       
          Direktor:
          Anton Kompare